รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 1 ป.4-5

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20 มี.ค. 2565
โดย : นางสาวอมรรัตน์ เกติ