นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม1

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18 ต.ค. 2564
โดย : นางสาวอมรรัตน์ เกติ