เดินรณรงค์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แจ่ม

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย : นายศรัณญู วิเศษคุณ

          เนื่องด้วยทางโรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ได้จัดการเดินขบวนรณรงค์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย