กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้น ป.1-ป.4

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2564
โดย : นายศรัณญู วิเศษคุณ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาคเช้ากิจกรรมตามระดับชั้นป1.ระบายสีภาพบนแผ่นเฟรม
ป2.วาดภาพระบายบนถุงผ้า
ป3.จิ้มจุ่มภาพต่างๆ
ป4.วาดภาพระบายสีบนกระเป๋า
กิจกรรมภาคบ่ายนันทการกีฬาพื้นบ้าน