วิชาการประถมศึกษา

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ติดต่อเรา

เลขที่ 168/1 หมู่ 12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

โทร 053-485053

muangdek@hotmail.com

Website : http://muangdek.ac.th/

เฟซบุ๊ก : โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา อ.แม่แจ่ม